Hoe zat het ook alweer:     -lees goed door tot onderaan-


Maak een lijst met 15 renners. Gedurende de hele tour houd je dit persoonlijke pakket van renners. We werken NIET met reserverenners.
Eindigt een renner in een etappe bij de eerste 10, dan worden er met hem punten gescoord.

De eindstand van het ALGEMEEN-, het BERG- en het PUNTENklassement worden ook als etappe gezien. Er worden dus 3 etappes extra gespeeld. De proloog en individuele tijdrit tellen ook mee. Met de ploegentijdrit kunnen geen punten worden gescoord.

Puntentelling 

1e plaats 12 punten
2e plaats 10 punten
3e plaats 8 punten
4e plaats 7 punten
5e plaats 6 punten
6e plaats 5 punten
7e plaats 4 punten
8e plaats 3 punten
9e plaats 2 punten
10e plaats 1 punten

 

 

Geldprijzen

De deelnemers met de best scorende lijsten kunnen geldprijzen winnen. 

Ook is er aan het eind van iedere tourweek een extra prijs te winnen. Hiervoor is 15% van het inleggeld beschikbaar.  

Er zijn 3 perioden en de winnaar van iedere periode wint 5% van het prijzengeld.

 

 Prijzenverdeling

De inleg wordt verminderd met poedelprijs

 

nr. 1 ;22% v.d. inleg 

nr. 2 ;15% v.d. inleg

nr. 3 ;12% v.d. inleg

nr. 4 ;10% v.d. inleg

nr. 5 ;  8% v.d. inleg

nr. 6 ; 6% v.d. inleg

nr. 7 ; 4% v.d. inleg

nr. 8 ; 2% v.d. inleg

 

3 weekprijzen; 15% v.d. inleg

 

poedelprijs; inleg terug

 

6% van het inleggeld is bestemd voor organisatiekosten

 

De prijzenverdeling is onder voorbehoud. Bij een groot deelnemersaantal kan de verdeling gewijzigd worden. Deze wijziging zal uiterlijk vrijdag 3 juli worden gepubliceerd op de website.

 

Aanvullende regels

Bij eventueel niet doorgaan, of bij halverwege stopzetten van de tour, wordt deze pool met onmiddellijke ingang stopgezet! De betaalde inleg wordt in dit geval na een mondeling of schriftelijk verzoek per omgaande terugbetaald.

Reageert men niet, dan blijft de inleg staan voor volgend jaar. kan men slechts aanspraak maken als de tour in z'n geheel is uitgereden!

 

De enige juiste etappe-uitslag is die, die verstrekt wordt door de organisatie van "Le Tour de France".

Een uitslag die door de organisatie "Le Tour de France" na 24 uur wordt gewijzigd, blijft voor dit spel ongewijzigd.

 

Deelname

Deelname is pas definitief als het inleggeld van 10 euro is overgemaakt op rekeningnummer  NL82 INGB 0004 2142 61   t.n.v. Pieter van der Lucht. Vermeld a.u.b. de naam of namen van de deelnemer(s) waarvoor je betaalt.